Kerkdiensten

De zondagse Evangeliediensten vormen het kloppende hart van ons gemeente zijn. We gedenken en vieren de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dat doen we door Gods Woord na te zingen met de psalmen en door te luisteren naar de Schriften die van Jezus Christus getuigen. Elke zondag is er een voorganger die de Bijbel uitlegt aan de gemeente en zo Gods stem mag vertolken aan de gemeente.
Door de uitleg van Gods Woord worden we onderwezen in het geloof in Christus, opgeroepen tot geloof en bekering, vertroost, bemoedigd en vermaand.
Verder doen we voorbede voor alle mensen, kerk en overheid en de komst van Gods Koninkrijk.

Iedere zondag worden twee diensten gehouden. De morgendienst vangt om 10.00 uur aan en de middagdienst om 14.30 uur. Naast de zondagse diensten komt de gemeente ook bijeen op de christelijke feestdagen, zoals met Eerste- en Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, Eerste- en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Eerste- en Tweede Pinksterdag. Verder zijn er ook nog diensten op bijzondere gedenkdagen, zoals met bid- en dankdag (resp. de 2e woensdag in maart en de eerste woensdag in november) en Oudejaars- en Nieuwjaarsdag. Dan is er één dienst. Onder de agenda kunt u de data van de diensten zien. We heten u van harte welkom in de diensten! 

Tijdens de erediensten wordt een eenvoudige, doordachte liturgie gevolgd die staat in de gereformeerde traditie. In de diensten worden de Psalmen gezongen en daarnaast de 'Enige gezangen'.  Voor gasten zijn er boekjes bij de ingang beschikbaar, naast de garderobe. Hier ligt ook ander leesvoer om mee te nemen en voor de kinderen een kerkboekje met eenvoudige vragen, bedoeld om hen te betrekken bij de dienst. Na de dienst is er ook de gelegenheid om een kopje koffie te drinken voor met name gasten in ons midden.

Tijdens de diensten worden er twee collecten gehouden, gewoonlijk voorafgaand aan de preek, direct achter elkaar. Deze collecten zijn bestemd voor het evangelisatiewerk en de instandhouding van de zondagse diensten. Elke eerste zondag van de maand en in de zomermaanden juli en augustus wordt er een extra collecte gehouden voor de financiering c.q. het onderhoud van het kerkgebouw.
Van de diensten wordt een geluidsopname gemaakt.

Voor gezinnen met kleine kinderen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kinderoppasruimte. Vanuit deze ruimte kan de dienst toch worden gevolgd. Niet altijd zijn er gemeenteleden beschikbaar om de kinderoppas te verzorgen vanwege andere taken die zij vervullen. Maar in overleg met de koster wordt er naar een mogelijkheid gezocht.

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Pastoraat
Kerkdiensten
Taak evangelist

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten, elke zondag om 10.00 en 14.30 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).