Over ons

Een christelijke gemeente… Graag dienstbaar en gastvrij.

Ons gebouw ‘De Schuilplaats’ zet de deuren regelmatig voor u en voor jou open.
Zondags en doordeweek.

De Bijbelse boodschap is actueel… Het gaat over nu en de Toekomst. Over het kennen van Hem, DE HEERE JEZUS CHRISTUS.

Lees meer

Wie zijn wij

Onze visie en missie is om mensen te helpen met het geloof te verbinden

Wij zijn een christelijke gemeente. We willen staan in de protestants gereformeerde traditie.

Het betekent dat we ons belijden vinden in de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels…

Wij zijn een kleine open gemeente van mensen met verschillende achtergronden. Ook u en ook jij bent hartelijk welkom in onze zondagse diensten en doordeweekse samenkomsten.

We willen ons in navolging van Hem – Die wij belijden als onze Heere en onze Verlosser – dienstbaar en gastvrij opstellen.

Onze gemeente bestaat uit mensen die vanuit de wijde omgeving van Horst met ons meeleven. Van Maasbracht tot Venray en Venlo tot Helenaveen.

De gemeente komt samen in kapel ‘De Schuilplaats’, Gastendonkstraat 2 te Horst.

Het gebouw is een voormalig jeugdcentrum en is in 2012 aangekocht door Stichting Evangelisatie Limburg.

Zo zijn wij aan onze kapel gekomen. Deze Stichting verleent ons ook de nodige financiële zorg.

Het gebouw heeft een prachtige kerkzaal met een groot aantal zitplaatsen. In de zomermaanden, wanneer ook vakantiegangers de diensten bezoeken, kan de kerkzaal worden uitgebreid tot ca. 250 zitplaatsen. Ook is er een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.

Er bevinden zich in het gebouw verschillende ruimtes: een bijbelstudieruimte, een consistorie c.q. vergaderruimte, een kleine kiosk, kinderoppasruimte, een kinderclublokaal, diverse moderne toiletgroepen, keuken en een ruime garderobe. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Bij onze kapel ‘De Schuilplaats’ zijn parkeerplaatsen aanwezig. Ook in de omliggende straten is ruim voldoende gelegenheid tot parkeren.

 

Naast de zondagse diensten waarin Gods Woord wordt verkondigd en de sacramenten van Doop en Avondmaal geregeld worden bediend, zijn er ook de doordeweekse activiteiten, waarin we klaar willen staan voor mensen binnen, maar ook buiten de gemeente. We denken hierbij o.a. aan buurtevangelisatie en het omzien naar elkaar bij ziekte of andere moeilijke omstandigheden.

Zo willen we gemeente zijn. Gods grote daden verkondigen, Zijn verlossend handelen in Zijn Zoon Jezus Christus doorgeven en uit dragen. Dat willen we in Horst, dat willen we in Limburg. Wij geloven dat de Bijbelse boodschap geen achterhaalde zaak is, maar springlevend en actueel. Kortom een boodschap met inhoud. Het gaat erom dat we Hem (leren) kennen. Want zonder Hem is ons leven leeg. Maar wie de Zaligmaker mogen (leren) kennen hebben Toekomst. De zaligheid is in geen Ander, Handelingen 4:12.