Kerkdiensten

Kerkdiensten

Iedere zondag komen we als gemeente samen in ‘De Schuilplaats’ onder Het Woord. De Bijbel gaat open, er wordt gezongen, gedankt en gebeden. Gods Woord wordt verkondigd en uitgelegd. Het gaat om Gods plan met deze wereld. God Die Zijn Zoon gaf om te redden en zalig te maken. Een geweldige boodschap: wie in Hem gelooft heeft het eeuwige leven.

Wanneer

Iedere zondag om 10:00 uur (en op de zondagen van sacrament en vakanties ook om 15.00 uur) mogen we bij elkaar komen in  de erediensten. Goed om elkaar – vaak ook gasten – te ontmoeten. Goed om er te zijn en van God te horen Wie Hij is en wil zijn in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Ook op Christelijke feestdagen ontmoeten we elkaar in de diensten. Goed om er te zijn en juist dan ook te horen van Gods heilsfeiten. Voor hen die niet naar ‘De Schuilplaats’ kunnen komen en thuis de dienst willen meebeleven is er een geluidsweergave van de dienst.

De Bijbel

Als de Bijbel opengaat luisteren we naar de geboden van de Heere God en in de verkondiging gaat het om de Heere Jezus, Zijn leven, sterven en opstaan. We belijden Hem als onze Enige Troost is in leven en in sterven. De woorden van de Heere zijn er ter bemoediging, versterking, vertroosting, vermaning… Het gaat erom dat we Hem liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf.

Zingen

Naast de uitleg van de Bijbel zingen we met elkaar de psalmen en enige gezangen. Samen zingen en samen bidden verbindt ons met elkaar en met hen en Hem Die ons hebben voorgezongen: Wel- geluk-zalig is de mens Die op Hem betrouwd.

Gebed

In ons gebed leggen we onze zorgen bij de Heere, brengen we onze dank aan onze Schepper en dragen we elkaar op…  Goed om voor en met elkaar de handen te vouwen. Te bidden voor mensen dichtbij en verweg. Voor mensen die ons land regeren. Voor de kerk(en)…

Collecten

Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd. Iedere zondag voor het evangelisatiewerk, voor  de instandhouding van de erediensten en maandelijkse een extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Gasten

Ook gasten zijn van harte welkom! Naast volwassenen, oud(er) en jong(er), heten we ook onze jongeren en kinderen van harte welkom. Voor de kinderen is er een kerkboekje, waarin je een paar vragen kunt vinden…Voor de kleinste kinderen kan in overleg met de koster oppas worden geregeld. Na de dienst blijven we even samen koffiedrinken of limonade voor de jongsten. Juist ook voor onze gasten!