Onze geschiedenis

Horst is een plaats in het midden van het rooms-katholieke Limburg. Het ligt in “De Peel”, een schitterend natuurgebied met mooie wandelpaden. Hier heeft de Heere op een bijzondere manier de weg gebaand voor de prediking van zonde en genade.

Nadat enkele mensen in Horst door een bijzondere leiding van God behoefte hadden gekregen aan Gods Woord, mocht daar in februari 1985 de eerste evangelisatieavond worden gehouden in café ’t Ostenriekske. Vanaf dit begin zijn talloze Bijbels en folders bezorgd om onze medemensen in aanraking te brengen met de waarheid van Gods Woord. Zonder dit Woord kan immers niemand de Heere Jezus leren kennen.

De eerste kerkdienst dateert van 1987. Voor die tijd werden er maandelijkse evangelisatieavonden belegd, eerst in genoemd café, later in MFC ‘t Gasthoês. Door de groeiende belangstelling voor deze evangelisatieavonden en vervolgens ook het houden van kerkdiensten, kwam er behoefte aan een eigen gebouw. Een kantoor in het midden van Horst kon voor een zacht prijsje aangekocht worden. Na veel vrijwilligershulp kregen we vanaf 1988 de beschikking over een eenvoudig, maar functioneel gebouw: “Rehoboth”, dat betekent: “De HEERE heeft ruimte gemaakt.” Hier vonden de Evangelisatiediensten plaats en kwamen de mensen bij elkaar rondom de prediking van Gods Woord. Evenzeer werd het gebouw Rehoboth gebruikt voor de bijbelavonden, catechisaties en het verenigingswerk. We mochten ons verheugen dat vanaf het begin het aantal leden van een handjevol opliep tot een vaste kern van vijftig mensen.

De evangelisatiepost te Horst wordt gesteund door Stichting Evangelisatie Limburg.
Mede door hun financiële steun en de inzet van veel vrijwilligers kon in 2012 worden overgegaan tot de aankoop van een voormalig jeugdcentrum, dat na een verbouwing geschikt was om als kerkgebouw in gebruik te nemen. Deze aankoop was noodzakelijk, vanwege een nieuw centrumplan van de burgerlijke Horst aan de Maas, waarbij het oude pand Rehoboth plaats moest maken voor parkeerruimte. Na een verbouwing van enkele maanden werd het gebouw op 15 december 2012 officieel geopend in een dienst in dankbaarheid tot God die dit alles mogelijk maakte.

Verder is de evangelisatiepost helaas nog niet aangesloten bij een kerkverband. De Stichting Evangelisatie Limburg zal zich in de toekomst bezinnen op de vraag hoe ze verder gestalte kan geven aan haar doelstelling: de verbreiding van het Evangelie in de provincie Limburg al dan niet aangesloten bij een kerkverband.

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Wie zijn wij
Wat we geloven
Onze geschiedenis
Foto's
Financiën - anbi

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten. In de maanden mei t/m september: elke zondag om 10.00 en 15:00 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).