Bestuur

Bestuur

‘De Schuilplaats’ in Horst. De Stichting Evangelisatie Limburg is vanaf 1987 in Limburg actief. Al die jaren zijn er evangelisten verbonden geweest aan de evangelisatiepost in Horst. Op zondag worden er kerkdiensten belegd waarin predikanten het woord bedienen. Naast de erediensten worden er door de jaren heen ook activiteiten voor gemeenteleden en passanten georganiseerd. We denken hierbij ook aan de marktevangelisatie. Het bestuur heeft in 2023 dhr. Henk ter Maaten als fulltime evangelist (die ook voorgaat in de erediensten) benoemd. Het bestuur hoopt en bidt dat mensen (jong en oud(er) door de verkondiging van het Woord tot geloof mogen komen in de Heere Jezus Christus. Met de woorden van Psalm 78: ‘… En dat zij hun hoop op God zouden stellen’.

Bestuursleden

  • Ds. J. A. van den Berg (voorzitter)
  • Ds. J. Joppe (secretaris)
  • Dhr. J. Timmer (penningmeester)
  • Ds. C. Budding
  • Ds. J. Kommerie
  • Dhr. F. Boele

Voor vragen aan het bestuur: Ds. J. Joppe secretaris jjoppe@solcon.nl

Voorlichter (namens het bestuur): W.A.J. Jansen wajjansen@solconmail.nl