Welkom

Welkom op de website van “De Schuilplaats” Hervormde evangelisatie te Horst

Wij nodigen u van harte uit om de zondagse diensten te bezoeken of om onze doordeweekse samenkomsten bij te wonen.

Graag willen wij ons kort aan u voorstellen. “De Schuilplaats” is een christelijke gemeente met activiteiten voor jong en oud die gehouden worden in Kapel “de Schuilplaats”, Gastendonkstraat 2 in het centrum van Horst.

Onze gemeente kent een grote verscheidenheid aan mensen met elk hun eigen achtergrond. Maar ondanks verschil in leeftijd, nationaliteit of kerkelijke achtergrond bindt ons één ding samen: Het geloof in Jezus Christus.

De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft, waaruit wij de Heere Jezus Christus (het vleesgeworden Woord, Johannes 1) leren kennen door het geloof. Onder het kopje “Over ons” kunt u hier over meer lezen.

Maandelijkse activiteiten in kapel “De Schuilplaats”:

KINDERCLUB, KOM JE OOK?

 

 

De volgende clubochtend is gepland op D.V. zaterdag 18 april. Helaas kan deze ook niet door gaan.

 

We laten het zo spoedig mogelijk weten wanneer we de volgende clubochtend hopen te organiseren!.

 

 

 

 

 

EVANGELIEDIENSTEN

 

 

Beste belangstellende,

 

Vanwege het coronavirus en de maatregelen die daartegen genomen zijn hebben wij het besluit moeten nemen om tot D.V. 1 juni op zondag geen diensten  te houden. Helaas kunt u dus bij ons de diensten niet bezoeken of meeluisteren.

Bij vele kerken is er wel de mogelijkheid de dienst mee te luisteren. Wij hopen dat u/jij beschikt over internet en van deze mogelijkheid gebruik kan maken.

Van harte wensen wij u Gods zegen en in deze spannende tijden Zijn genadige bescherming, kracht en troost toe.

 

Met vriendelijke groet,

Evangelist Marcel de Roode

 

   
Evangeliediensten

Zondag om 10:00 een 14:30 uur

 
       
   
     
     
     

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1 - 6 Ds. J.A.J. Pater, Noordwijk  
7 - 6 Ds. J.W. Baan, 's Grevelduin - Capelle  
14 - 6 Ds. M. Goudriaan, Ede  
21 - 6 Ds. H. Verheul, Woudenberg  
28 - 6 Ds. P. Vernooy, Lekkerkerk  
     
     

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Welkom

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten, elke zondag om 10.00 en 14.30 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).