Welkom

Welkom op de website van “De Schuilplaats” Hervormde evangelisatie te Horst

Vanaf zondag 12 juli zijn onze diensten weer (beperkt) toegankelijk voor gasten. Zie voor meer info, hier onder.

Graag willen wij ons kort aan u voorstellen. “De Schuilplaats” is een christelijke gemeente met activiteiten voor jong en oud die gehouden worden in Kapel “de Schuilplaats”, Gastendonkstraat 2 nabij het centrum van Horst.

Onze gemeente kent een grote verscheidenheid aan mensen met elk hun eigen achtergrond. Maar ondanks verschil in leeftijd, nationaliteit of kerkelijke achtergrond bindt ons één ding samen: Het geloof in Jezus Christus.

De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft, waaruit wij de Heere Jezus Christus (het vleesgeworden Woord, Johannes 1) leren kennen door het geloof. Onder het kopje “Over ons” kunt u hier over meer lezen.

Maandelijkse activiteiten in kapel “De Schuilplaats”:

KINDERCLUB, KOM JE OOK?

De clubochtenden kunnen helaas, vawege de geldende corona-maatregelen, niet doorgaan.

We laten het zo spoedig mogelijk weten wanneer we de volgende clubochtend hopen te organiseren!.

DIENSTEN (beperkt) toegankelijk voor GASTEN

Beste belangstellende,

Vanaf D.V. zondag 12 juli zijn onze diensten weer (beperkt) toegankelijk voor gasten. Om dit goed te laten verlopen hebben we een reserveringssysteem en een COVID-19 protocol. Dit betekent dat we vooralsnog 15 gasten kunnen ontvangen in een veilige omgeving. Als u een dienst wilt bezoeken, dan zijn de volgende punten van belang:

Indien u niet meer kunt reserveren of niet in staat bent onze diensten te bezoeken, dan  is het mogelijk de dienst mee te luisteren (zie website www.kerkdienstgemist.nl)

Bent u inwoner van Horst of omgeving en wilt u graag een dienst bij ons bezoeken? Neemt u dan a.u.b. vooraf telefonisch contact met mij op (06-40080208) om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Van harte wensen wij u Gods zegen en in deze spannende tijd Zijn genadige bescherming, kracht en troost toe.

Met vriendelijke groet,

Evangelist Marcel de Roode

Evangeliediensten
4 - 4   ds. H. Roseboom (Eerste Paasdag, 15:00 tweede dienst)
5 - 4   ds. D.J. Budding (Tweede Paasdag,  10:00 uur dienst)
11 - 4   ds. M. van Kooten
18 - 4   Prop. J.K. Abbink
25 -4   ds. C.M. Visser
2 - 5   ds. J. Joppe
9 -5   ds. H. Verheul
13 - 5   ds. D.J. Budding (Hemelvaartsdag, 10:00 uur dienst)
16 - 5   ds. J. Muller
23 - 5   ds. M. Baan (1e Pinksterdag)
24 - 5   ds. P.D. vd Boogaard (2e Pinksterdag)
30 - 5   ds. J.W. Baan
6 - 6   ds. L.H. Oosten (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Welkom

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten, elke zondag om 10.00 en 14.30 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).